:keyword:

แท็ก

รีโนเวทออฟฟิศ

ห้องเก่าร้าง 35 ปี แปลงร่างเป็น “บูรณะสถาน” สำนักงานนั่ง นั่ง นอน นอน

ห้องเก่าร้าง 35 ปี แปลงร่างเป็น “บูรณะสถาน” สำนักงานนั่ง นั่ง นอน นอน

“บูรณะสถาน” เป็นออฟฟิศของคนทำงานแบบทีเล่นทีจริง แต่เปล่าเลย เพราะเรากำลังจะเล่าถึงออฟฟิศของคนเอาการเอางาน