:keyword:

แท็ก

รีไซเคิล

ไอเดียกระถางต้นไม้รีไซเคิลจากของในบ้าน

ไอเดียกระถางต้นไม้รีไซเคิลจากของในบ้าน

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่ชอบเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ไว้ในบ้าน ซึ่งบางอย่างมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วแต่จะทิ้งก็เสียดาย

มีอยู่จริง "บ้านจากเศษขยะ" สร้างสรรค์ รักษ์โลก

มีอยู่จริง "บ้านจากเศษขยะ" สร้างสรรค์ รักษ์โลก

สร้างบ้าน 1 หลัง มันช่างสิ้นเปลืองทรัพยากร แต่ถ้าเป็น "บ้านจากขยะ" ล่ะ รับรองประหยัด สวยไม่เหมือนใคร