:keyword:

แท็ก

ลักษณวดี

อ่าน และ เขียนแบบทมยันตี

อ่าน และ เขียนแบบทมยันตี

ตัวหนังสือเล็ก ๆ ตวัดหางยาวเขียนด้วยปากกาสีม่วง คือต้นฉบับลายมืออันเป็นเอกลักษณ์ของคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ นักเขียนเจ้าของนามปากกา ทมยันตี