:keyword:

แท็ก

ลูกบิด

5 สัญญาณเตือนบ้านป่วยระยะสุดท้าย ก่อนตัดสินใจซ่อม

5 สัญญาณเตือนบ้านป่วยระยะสุดท้าย ก่อนตัดสินใจซ่อม

คนจำนวนไม่น้อยพักอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเอง โดยลืมสังเกตความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น กว่าจะรู้ตัวอีกทีตรงนั้นก็ชำรุด ตรงนี้ก็รั่ว ตรงนั้นก็ซึมแล้ว