:keyword:

แท็ก

วาระเวลา

‘วาระเวลา’ (VARAVELA) สถานที่จัดงานไร้กาลเวลา

‘วาระเวลา’ (VARAVELA) สถานที่จัดงานไร้กาลเวลา

การบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยภาพถ่าย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หากภาพนั้นถูกบันทึกในสถานที่ๆ สวยงาม มีเอกลักษณ์ก็ย่อมจะกลายเป็นความทรงจำอันล้ำค่า