:keyword:

แท็ก

สตรอเบอรี่

ปรับปรุงสวนเก่าเป็น "สวนผัก สวนสตรอเบอรี่" แสนน่ารัก

ปรับปรุงสวนเก่าเป็น "สวนผัก สวนสตรอเบอรี่" แสนน่ารัก

เปลี่ยนหน้าตาสวนต้นไม้แบบเดิม เป็นสวนผสม ปลูกผักและสตรอเบอรี่ ที่ลงมือทำเองทุกขั้นตอน