:keyword:

แท็ก

สร้างบ้านในฝัน

บ้านในฝันที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน

บ้านในฝันที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน

ด้วยเจ้าของกระทู้อยากมีบ้านในฝันเป็นของตัวเอง จนกระทั่งผ่านวิกฤติต่างๆ ในชีวิตมาแล้วจึงได้ตัดสินใจซื้อที่เป็นของตัวเอง