:keyword:

แท็ก

สายฉีดชำระ

"สายฉีดชำระชำรุด"  ปัญหาซ้ำซาก แก้ไขแบบไหน ไม่ให้น้ำท่วมห้อง

"สายฉีดชำระชำรุด" ปัญหาซ้ำซาก แก้ไขแบบไหน ไม่ให้น้ำท่วมห้อง

แม้จะเป็นของใช้ชิ้นเล็กๆ ภายในห้องน้ำ แต่ก็ช่างสร้างปัญหาในการใช้งานได้สม่ำเสมอสำหรับ "สายฉีดชำระ" โดยเฉพาะถ้ามันรั่วซึม