:keyword:

แท็ก

สีซีเมนต์

เซอรา ซี-เคียว ผู้ผลิตสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์  ร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

เซอรา ซี-เคียว ผู้ผลิตสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ผู้ผลิตสีจระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ ร่วมผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

สารพัดเทคนิค DIY ผนังบ้านด้วย “สีซีเมนต์”

สารพัดเทคนิค DIY ผนังบ้านด้วย “สีซีเมนต์”

DIY ผนังให้น่าสนใจก็มีหลายเทคนิค เช่น การนำสีซีเมนต์มาทาตกแต่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะให้คุณสมบัติแตกต่างจากสีทาบ้านทั่วไป