:keyword:

แท็ก

สีโทนร้อน

อ่านนิสัยเจ้าของบ้าน จากสีผนัง

อ่านนิสัยเจ้าของบ้าน จากสีผนัง

เชื่อไหมคะว่า โทนสีของบ้านบ่งบอกนิสัยเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะ ไม่เชื่อลองมาดูกันว่าสีต่างๆ สะท้อนนิสัย หรือบุคลิกภาพของเจ้าของบ้านอย่างไรบ้าง