:keyword:

แท็ก

หลัง

ตอนที่ 4 อยู่เย็น...เป็นสุข ด้วย "ฝ้าเพดาน"

ตอนที่ 4 อยู่เย็น...เป็นสุข ด้วย "ฝ้าเพดาน"

ฝ้าเพดาน อีกส่วนสำคัญที่ทำให้บ้านสวยสมบูรณ์แบบ และยังส่งผลเรื่องความร้อน-เย็นภายในบ้านอีกด้วย