:keyword:

แท็ก

หูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้าน

รู้แล้วมีหนาว ทำไม “หูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน”

รู้แล้วมีหนาว ทำไม “หูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน”

“หูกระจงควรปลูกห่างจากตัวบ้าน” หนึ่งในวลีเด็ดติดหูที่ติดพันมาจากเดี่ยว 11 ของโน๊ต อุดม จึงทำให้หลายคนสงสัยว่า “หูกระจง” คืออะไร