:keyword:

แท็ก

ห้องจัดเลี้ยง

FYI Center อาคาร 5,000 ล้านกลางกรุง ที่ทำงาน 24 ชม.ของคนยุคใหม่

FYI Center อาคาร 5,000 ล้านกลางกรุง ที่ทำงาน 24 ชม.ของคนยุคใหม่

ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เฉพาะแต่เรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร หากแต่การดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้านก็ยังปรับเปลี่ยนไปจากเดิม