:keyword:

แท็ก

อาคารชุด

ปัญหาท่อน้ำรั่วซึมในคอนโดฯ แก้ปัญหาอย่างไร ใครต้องจ่าย

ปัญหาท่อน้ำรั่วซึมในคอนโดฯ แก้ปัญหาอย่างไร ใครต้องจ่าย

จากระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ภายในห้องชุดคอนโดฯ และส่วนกลางของอาคารชุดนั้น มักเป็น ท่อ PVC

โครงการบ้านยั่งยืน (บ้านเอื้ออาทร)  เอาใจคนรากหญ้า มี 1 พัน เป็นเจ้าของได้

โครงการบ้านยั่งยืน (บ้านเอื้ออาทร) เอาใจคนรากหญ้า มี 1 พัน เป็นเจ้าของได้

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จะนำโครงการบ้านยั่งยืน (บ้านเอื้ออาทร) เป็นบ้านและอาคารชุดพร้อมอยู่ สำหรับผู้มีรายได้น้อย รวม 244 โครงการ จำนวน 13,583 หน่วยทั่วประเทศ

“ค่าส่วนกลางล่วงหน้า” บริการอะไรบ้างที่สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ได้

“ค่าส่วนกลางล่วงหน้า” บริการอะไรบ้างที่สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ได้

รู้เท่าทันเงินที่ต้องเสีย "ค่าส่วนกลาง" เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของการพักอาศัย