:keyword:

แท็ก

ฮิปสเตอร์

รวม “บ้าน” และ “ห้องนอน” คนดังเด็กแนว เห็นแล้วติสท์ สุด สุด

รวม “บ้าน” และ “ห้องนอน” คนดังเด็กแนว เห็นแล้วติสท์ สุด สุด

ไม่ว่าจะเป็นดารา ศิลปินคนไหนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน เรามักเรียกพวกเขาว่า “เด็กแนว” หรือบางคนอาจถูกเรียกว่าเป็น “ฮิปเตอร์” นอกจากสไตล์การใช้ชีวิต เสื้อผ้า หน้าผม อาหาร สถานที่ๆ

ของแต่งบ้าน  13 ชิ้น ที่บอกว่าคุณคือ  “Hipster (ฮิปสเตอร์) ตัวจริง”

ของแต่งบ้าน 13 ชิ้น ที่บอกว่าคุณคือ “Hipster (ฮิปสเตอร์) ตัวจริง”

รู้ได้ยังไงว่า "บ้าน" หลังไหน มีฮิปสเตอร์เป็นเจ้าของบ้าน สังเกตได้จาก 13 ชิ้นนี้