:keyword:

แท็ก

เครื่องฉีดน้ำ

8 สิ่งอันตรายที่หมอห้องฉุกเฉินบอกว่าห้ามนำมาไว้ในบ้าน

8 สิ่งอันตรายที่หมอห้องฉุกเฉินบอกว่าห้ามนำมาไว้ในบ้าน

ในแต่ละวันหมอประจำห้องฉุกเฉินตามโรงพยาบาล ต้องรักษาคนไข้ที่มาด้วยอุบัติเหตุหลายรูปแบบ และหลาย ๆ