:keyword:

แท็ก

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

16 ข้อเตือนใจ อยู่ "บ้าน" คนเดียวอย่างไรให้ปลอดภัย

16 ข้อเตือนใจ อยู่ "บ้าน" คนเดียวอย่างไรให้ปลอดภัย

เมื่อต้องอยู่ "บ้าน" เพียงลำพัง จะระมัดระวังและเตรียมการอย่างไร ให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย