:keyword:

แท็ก

เปลือกถั่ว

4 ชิ้นขยะก้นครัวสุดยี้ แต่ช่วยให้ต้นไม้แฮปปี้มาก

4 ชิ้นขยะก้นครัวสุดยี้ แต่ช่วยให้ต้นไม้แฮปปี้มาก

หลังปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรามักทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใช้จำพวกเปลือกถั่ว เปลือกกล้วย เม็ดกาแฟ เปลือกไข่