:keyword:

แท็ก

เพาะปลูก

แบบบ้านพอเพียง ทำสวนปลูกผัก ใช้ชีวิตในชนบท จากญี่ปุ่น

แบบบ้านพอเพียง ทำสวนปลูกผัก ใช้ชีวิตในชนบท จากญี่ปุ่น

ชมแบบบ้านพอเพียง บ้านไม้ยกพื้นต่ำชั้นเดียวทำโรงรถไว้ด้านข้าง มีการทำสวนปลูกผักรอบบ้านใช้ชีวิตในชนบท เหมาะเป็นไอเดียสร้างบ้านให้พ่อแม่วัยเกษียณ