:keyword:

แท็ก

เลือกต้นไม้

“ต้นไม้” แบบไหน ที่ไม่ควรปลูกไว้ใกล้บ้าน

“ต้นไม้” แบบไหน ที่ไม่ควรปลูกไว้ใกล้บ้าน

บ้านแทบทุกหลังต้องการให้มีต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งภายในบ้าน เนื่องจากสีเขียวของต้นไม้ช่วยเพิ่มบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติให้กับตัวบ้าน