:keyword:

แท็ก

แฟลตดินแดงโฉมใหม่

รีวิว…ห้องตัวอย่าง ‘แฟลตดินแดงโฉมใหม่’ ไฉไลกว่าเดิม

รีวิว…ห้องตัวอย่าง ‘แฟลตดินแดงโฉมใหม่’ ไฉไลกว่าเดิม

ในเมืองหลวง ที่พักอาศัยค่อนข้างคับแคบและมีราคา ลำพังจะพึ่งพาที่อยู่อาศัยราคาถูกได้ห้องใหญ่ขึ้นแต่อยู่แถบชานเมือง ก็ต้องแลกด้วยการเดินทางสัญจรลำบาก