:keyword:

แท็ก

แมลงน้ำกรด

ป้องกัน "แมลงก้นกระดก" เข้าบ้านอย่างไร จะได้ห่างไกลพิษ

ป้องกัน "แมลงก้นกระดก" เข้าบ้านอย่างไร จะได้ห่างไกลพิษ

ช่วงที่ผ่านมามีข่าวอาการผื่นไหม้ที่บริเวณใบหน้าของแอร์โฮสเตสสาวท่านหนึ่ง โดยสาเหตุที่สงสัยว่าจะเกิดจากการสัมผัสกับแมลง