:keyword:

แท็ก

โครงการการเคหะ

ไอเดียแต่งบ้านเดี่ยว บ้านเอื้ออาทรของการเคหะ

ไอเดียแต่งบ้านเดี่ยว บ้านเอื้ออาทรของการเคหะ

ช่วงนี้ขับรถผ่านตามทางเห็นป้ายประกาศขายบ้านเอื้ออาทรของโครงการเคหะ บ่อยเหลือเกิน ซึ่งส่วนตัวแอดมินเองก็ชื้อบ้านในโครงการนี้เหมือนกัน