:keyword:

แท็ก

โครงการบ้านกลางกรุง

จดหมายชี้แจงกรณีโครงการ บ้านกลางกรุง รัชวิภา

จดหมายชี้แจงกรณีโครงการ บ้านกลางกรุง รัชวิภา

สืบเนื่องจากกรณีที่มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องพื้นดินยุบตัวในโครงการบ้านกลางกรุง The Royal Vienna รัชวิภา