:keyword:

แท็ก

โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

แจกอีก 30 แบบบ้าน ฟรี! ราคาก่อสร้างหลัก "แสน"

แจกอีก 30 แบบบ้าน ฟรี! ราคาก่อสร้างหลัก "แสน"

หลังจาก “โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่ 3” ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอแบบบ้านได้ฟรีรวม 120 แบบ

กทม.แจก “แบบบ้านฟรี” 120 แบบล่าสุด ค่าก่อสร้างเริ่มต้นเพียง 3 แสน

กทม.แจก “แบบบ้านฟรี” 120 แบบล่าสุด ค่าก่อสร้างเริ่มต้นเพียง 3 แสน

“โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่ 3 โดยเล็งเห็นปัญหาผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพที่เพิ่มมากขึ้น จึงออกแบบบ้านตามแนวคิดเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)

พิธีเปิดตัว "โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน ระยะที่ 3"

พิธีเปิดตัว "โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน ระยะที่ 3"

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา จัดพิธีเปิดตัว "โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน ระยะที่ 3" เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558