:keyword:

แท็ก

โครงสร้างตัวบ้าน

บ้านใหม่หลังเล็กๆ กลางไร่ พอเพียงและเพียงพอ

บ้านใหม่หลังเล็กๆ กลางไร่ พอเพียงและเพียงพอ

บ้านไม่ว่าจะหลังเล็กหรือหลังใหญ่ หากเป็นบ้านที่สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรง และไอเดียของเราก็คงสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี