:keyword:

แท็ก

โรงแรมบ้านใน

เปลี่ยนเรือนไม้เก่าแก่ เป็น "โรงแรมบ้านใน" ความทรงจำอันหอมหวน

เปลี่ยนเรือนไม้เก่าแก่ เป็น "โรงแรมบ้านใน" ความทรงจำอันหอมหวน

วันนี้แอดมินไปแถวสถานีรถไฟสามเสนเพื่อเยือนโรงแรมบ้านใน ซึ่งสร้างขึ้นจากเรือนไม้เก่าแก่ของตระกูลบุณยเกตุ อัญมณีอีกเม็ดหนึ่งในกรุงเทพฯ