:keyword:

แท็ก

ไฟไหม้

ไฟไหม้ตู้เสื้อผ้า ปริศนาอุบัติเหตุที่ป้องกันได้

ไฟไหม้ตู้เสื้อผ้า ปริศนาอุบัติเหตุที่ป้องกันได้

น่าจะเป็นอีกปัญหาภายในบ้านที่หลายคนคิดว่าจะเป็นไปได้อย่างไร แต่เชื่อไหมว่า ไฟไหม้ตู้เสื้อผ้าอาจเกิดขึ้นได้ Sanook! Home ไม่อยากให้คุณประมาท