:keyword:

แท็ก

ไม้ปาร์เกต์

วัสดุปูพื้นประเภทไม้ และวิธีการปูพื้นบ้านด้วยไม้

วัสดุปูพื้นประเภทไม้ และวิธีการปูพื้นบ้านด้วยไม้

พื้นของบ้านถือเป็นวัสดุส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านน่าอยู่ สำหรับบางคนก็ชอบพื้นบ้านเป็นแบบไม้