:keyword:

แท็ก

ไอเดียการสร้างบ้าน

นานาไอเดียสิ่งปลูกสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ งบน้อย ที่แคบก็เป็นเจ้าของได้

นานาไอเดียสิ่งปลูกสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ งบน้อย ที่แคบก็เป็นเจ้าของได้

ไอเดียการนำตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นที่พักอาศัย บ้าน ออฟฟิศ ร้านรวงต่างๆ ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะข้อจำกัดเรื่องพื้นที่

บ้านไม้หลังเล็ก มีพื้นที่สีเขียว ปลูกพืชผักกินเอง

บ้านไม้หลังเล็ก มีพื้นที่สีเขียว ปลูกพืชผักกินเอง

ชมไอเดียการสร้างบ้านไม้หลังเล็ก พร้อมมีพื้นที่สีเขียวไว้ปลูกพืชผักกินเองบริเวณรอบๆ บ้าน ได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตามวิถีชีวิตชาวบ้านต่างจังหวัด ได้บรรยากาศที่ดี