:keyword:

แท็ก

plantain

วัชพืชของดีที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

วัชพืชของดีที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

“วัชพืช” มักโผล่ขึ้นมาตามแปลงปลูกพืชผัก ในกระถางสนามหญ้า หรือริมทางที่รกร้างว่างเปล่า คนส่วนใหญ่มองว่าพืชพวกนี้คอยสร้างปัญหาและความเสียหายมากกว่าผลดี